Adsense-top

Валери Симеонов се пада "фазан-фюрер", или "унтерщурм-фюрер" по нацистката система

По повод нацификацията на Валери Симеонов, и превръщането му в основна звезда на хитлеризма у нас, е добре да уточним конкретното ниво, което заема той по звание в нацистката йерархия.
Та Симеонов е минал школа за запасни офицери по време на военната си служба. След уволнението са му присъдили звание "лейтенанат" или "младши лейтенант". Това в германския Райх е носело името "унтерщурмфюрер". Титлата е ползвана повече в специалните части на СС, и в самата нацистка партия, и по-малко - в редовната армия "Вермахт".
Симеонов обаче реално не е служил като лейтенант (унтерщурмфюрер). Това е почетна титла при самото уволнение, и за в случай на мобилизация после. Реално е служил като "старшина-школник", което също беше известно като "фазан". Ако се преведе на немски и се приведе към нацистката терминология, то ще се получи нещо като "fasan-fuhrer", на български "фазан-фюрер".
И двете титли не са много високи. Изразяват ниско ниво в нацистката военна машина, и се налагат много усилия за това да се издигнеш близо до "фюрера" и във висшите нива на администрацията. Постът "вицепремиер" е много над това ниво, и реално погледнато, за него Симеонов няма "ценз". Най-близкият еквивалент е постът на Хайнрих Химлер, който е "СС-Райхсфюрер". Това е второто най-високо ниво, след това на абсолютния вожд (Хитлер, Бойко). Между него и ранга на Симеонов обаче има 11 стъпала, които първо нашият нацист-мераклия, следва да премине.

Добри Божилов
18.05.2017