Adsense-top

Рязко подобряване на стопанската конюнктура в България


През май общият показател на бизнес климата в България се повишава с цели 3,2 пункта спрямо предходния месец, когато нарасна с 0,7 пункта, достигайки нов близо 9-годишен връх, показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ), информира БНР. Солидно подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано във всички наблюдавани отрасли - в промишлеността, в строителството, както и при търговията на дребно и в сектора на услугите. Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, се повишава през април с 1,3 пункта след негова стабилизация месец по-рано, главно поради оптимистични очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия през следващите шест месеца. Леко подобрение се отчита и при настоящата производителна активност, докато прогнозите на предприемачите в сектора се следващите три месеца са по-резервирани, показват резултати от анкетата на НСИ. Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, продължава да бъде свързана с несигурната икономическа среда, следвана от недостига на работна сила. По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца, показва проучването на НСИ. През май показателят "бизнес климат в строителството" също бележи добро повишение от 2,9 пункта, след като месец по-рано нарасна с 1,9 пункта. Поредното подобрение в сектора се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия. По-оптимистични остават и мненията на предприемачите относно настоящата строителна активност, както и очакванията им за дейността през следващите три месеца. Последната анкета на НСИ обаче отчита увеличаване на броя на клиентите със закъснения в плащането. Най-сериозните проблеми, затрудняващ дейността на предприятията в този сектор, са свързвани с конкуренцията в бранша и с недостига на работна сила. По отношение на продажните цени в строителството, преобладаващата част от мениджърите в сектора предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. Здрав ръст с 5,6 пункта през май след повишение с 2,1 пункта през април регистрира и съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно", като това се дължи на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състояние на техните предприятия. Същевременно повишен оптимизъм се регистрира и в техните прогнози относно обема на продажбите и на поръчките към доставчици (постъпващи както от вътрешния, така и от външния пазар) през следващите три месеца, показва проучването на НСИ. Основните фактори, затрудняващи развитието на дейността в отрасъла, продължават да са свързани с конкуренцията в бранша, с недостатъчното търсене и с несигурната икономическа среда. По отношение на продажните цени в отрасъла и тук преобладаващите очаквания на търговците на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. В същото време съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства през май с цели 4,7 пункта след като през предходните два месеца остана почти без промяна, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за състоянието на техния бизнес. По-благоприятни са и мненията им по отношение на настоящото и очакваното в бъдеще търсене на услуги. И тук конкуренцията в бранша, както и несигурната икономическа среда остават основни пречки за развитието на бизнеса в сферата на услугите, но през последния месец се наблюдава намаляване на негативно влияние на втория фактор, отчита НСИ. Относно продажните цени, по-голяма част от мениджърите очакват продажните цени в сектора да останат без промяна през следващите три месеца. Резултатите от четвъртото за настоящата година проучване на НСИ продължават да показват солиден подем на общия бизнес климат в страната към нов близо 9-годишен връх (най-високо ниво от края на 2008 година насам), като в същото време този индикатор продължава да се задържа трайно над неговото дългосрочно осреднено ниво. Националният статистически институт представи и данни, показващи подновено нарастване на производствените цени през април обратно към тяхното най-високо ниво на годишна база от есента на 2012-а година насам, отчетено през февруари. Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) се повиши през април с 0,9% спрямо март, когато се понижи с 0,5 на сто. Увеличаване с 2,6% на месечна база бележат цените в добивната промишленост, докато тези при производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ нарастват с 2,5%, а в преработващата промишленост - с 0,5 на сто. На годишна база общият индекс на производствените цени в страната се повишава през април с 5,4% след растеж с 4,1% месец по-рано, като цените в добивната промишленост се увеличават с 6,8%, в преработващата промишленост - с 6,3% и при производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ - с 2,6 на сто. Това представлява пето поредно повишаване на производствените цени, след като през декември 2016 година те нараснаха за пръв път от средата на 2015-а, повишавайки се с 2,6% на сто. Повишаването на производствените цени през април с 5,4% (спрямо април 2016-а година) доближава растежа с 5,9%, достигнат през февруари (най-солидно увеличение на цените от октомври 2012 година). Индексът на цените на производител само на вътрешния пазар в България през четвъртия месец на годината е с 1,3% над равнището от март и регистрира повишение с 3,1% на годишна база (спрямо април 2016-а) след годишно повишение с 2,1% през предходния месец. В същото време индексът на цените на производител на международния пазар остава на нивото от март, но нараства с цели 8,4% спрямо година по-рано. По-рано този месец НСИ оповести доклад, според който инфлацията (потребителските цени, или индексът CPI) в България се повиши през април с 0,7% на месечна база и нарасна на годишна база с цели 2,6%, като това представлява най-високо равнище на годишната инфлация в нашата страна от юни 2013 година насам. Днешните данни за производствените цени изглеждат като предпоставка за по-нататъшно ускоряване на потребителската инфлация през следващите месеци и са пореден ясен знак за трайно измъкване на българската икономика от дефлацията и стагфлацията, в която тя се намираше от октомври 2015 година до ноември 2016 година включително.

Източник: Novini.bg