Adsense-top

За три месеца брутният външен дълг на България намалява с 461.2 млн. евро до 34 181.2 млн. евро


Брутният външен дълг на България в края на март 2017 г. е 34 181.2 млн. евро (70.2 на сто от БВП ), което е с 461.2 млн. евро (1.3 на сто) по-малко от края на 2016 година, съобщава БНБ. Дългът намалява със 130.5 млн. евро (0.4 на сто) спрямо март 2016 г. В края на март 2017 г. дългосрочните задължения са 26 236.1 млн. евро (76.8 на сто от брутния дълг), като намаляват с 419.1 млн. евро (1.6 на сто) спрямо края на 2016 г. Краткосрочните задължения възлизат на 7945.1 млн. евро (23.2 на сто от брутния дълг) и намаляват с 42.1 млн. евро (0.5 на сто) спрямо края на 2016 г. Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на март 2017 г. е 6527.2 млн. евро (13.4 на сто от БВП). Спрямо края на 2016 г. той намалява с 255.3 млн. евро (3.8 на сто). Дългът на сектора се понижава със 178.8 млн. евро (2.7 на сто) спрямо март 2016 г. През януари - март 2017 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 1052.9 млн. евро (2.2 на сто от БВП) при 1417.9 млн. евро (3.0 на сто от БВП) за януари - март 2016 година, отчита БНБ. Нетният външен дълг в края на март 2017 г. е 1899.4 млн. евро, като намалява с 622.4 млн. евро (24.7 на сто) спрямо края на 2016 г. Понижението се дължи от една страна на нарастването на брутните външни активи (със 161.2 млн. евро, 0.5 на сто), а от друга - на намалението на брутния външен дълг (с 461.2 млн. евро). Като процент от БВП нетният външен дълг възлиза на 3.9 на сто в края на март 2017 г. при 5.3 на сто в края на 2016 г. Нетният външен дълг намалява с 2907.7 млн. евро (60.5 на сто) спрямо март 2016 г.

Източник: Novini.bg